Behandelmodules

Het 'Traumacentrum Jeugd Limburg' beschikt over een breed scala aan behandelmodules voor kinderen, jeugdigen en hun ouders, gericht op alle traumagerelateerde klachten.

Hieronder vindt u een overzicht van alle behandelmodules.

Diagnostiek:

 • Vragenlijstonderzoek
 • Anamnestisch interview
 • Psychologisch onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Vaktherapeutisch onderzoek

Psycho-educatie:

 • Psychotrauma (type 1 en 2),
 • Vroegkinderlijke effecten van onveiligheid (op psychologische fenomenen als basaal vertrouwen, hechtingsstijl, mentaliserend vermogen, zelfregulatie, zelfdifferentiatie / individuatie-separatie, persoonlijkheidsontwikkeling, etcetera).
 • PTSS
 • Psychiatrische comorbiditeit
 • Systeemdynamica: o.a. transgenerationele overdracht, posities (hierarchie, coalities, triangulatie, detouring, etc.), gezinsnormen en –waarden, grenzen, reactieketens, etc.
 • Psycho-educatie 'Schokkende gebeurtenissen'

Stabiliserende begeleiding:

 • CLAS: gezins-/ouderbegeleiding (herstel van veiligheid, herstel van posities, herstel van gezinsnormen en -waarden, doorbreken van dysfunctionele reactieketens, etc.)
 • Betrekken van het tweede en derde milieu (school, sociale contacten)
 • Steunende, structurerende gesprekken
 • Farmacotherapie (symptoombestrijding, zoals slaapmedicatie, psychosedatie)
 • Intensieve, outreachende zorg: Jeugd-FACT
 • AGB (ambulante gezinsbehandeling)
 • Systeembehandeling

Traumabehandeling:

 • Traumadiagnostiek
 • EMDR
 • CGT
 • Speltherapie
 • Farmacotherapie (diagnose gericht: PTSS)
 • STEPS
 • Horizon
 • Creatieve therapie
 • Vroeger en verder
 • Write Junior
 • Traumagerichte systeemtherapie
 • Viervoetertherapie
 • Dramatherapie
 • Danstherapie
 • Psychomotore therapie (PMT)

Behandeling co-morbiditeit:

 • Hechtingsstoornis
 • Angst-/depressie
 • Verslaving
 • Eetstoornis
 • Persoonlijkheidsstoornis