Behandelvormen

Wij hebben de beschikking over een breed palet aan preventie en tweede- en derdelijns behandelmogelijkheden, van matig tot zeer intensief.

De keuze voor behandeling wordt bepaald in samenspraak met het kind, de jeugdige en de ouders/verzorgers.

Behandeling vindt in beginsel altijd ambulant/poliklinisch plaats. Daarnaast kan behandeling ook outreachend en deels online plaatsvinden.

Indien een opname nodig is of er sprake is van crisis wordt beroep gedaan op een van de moederorganisaties XONAR, Koraal of Mondriaan.