Wij zijn er voor jeugdigen, ouders/verzorgers en professionals

Voor kinderen en jeugdigen

Wij zijn er voor kinderen, jeugdigen en jong volwassen tot 23 jaar en hun gezinnen die te maken hebben (gehad) met geweld en/of andere traumatische gebeurtenissen en/of levensomstandigheden. Vaak is er sprake van gezins- en opvoedingsproblematiek, ernstige psychosociale problematiek en/of psychiatrische stoornissen en/of een (licht) verstandelijke beperking. Wij behandelen ook oorlogstrauma en asielzoekersproblematiek.

Klachten die ontstaan zijn heel divers. Van kinderen die hun aandacht met moeite ergens bij kunnen houden, snel schrikken of woede-uitbarstingen krijgen tot kinderen die vervreemd raken van zichzelf of van de wereld om zich heen waardoor er problemen kunnen ontstaan binnen het gezin, op school, of op het werk.

Door de oorzaak van het trauma te behandelen pakken we de symptomen en klachten aan. Wij zetten trauma centraal en werken aan herstel op alle leefgebieden. Wij werken met het kind maar ook met het gezin.

Onze ambulant behandelaren werken met het gezin aan stabilisering van en ondersteuning in de thuissituatie. Ook getraumatiseerde ouders/verzorgers kunnen voor behandeling terecht zodat de eigen problematiek niet langer in de weg staat om het kind of de jeugdige te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.

Wij werken vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief met het kind en het gezin. Wat wil het kind en wat wil het gezin bereiken en wat staat hun wensen voor de toekomst in de weg? Samen werken we aan het opheffen van deze belemmeringen.

Ieder kind is uniek en vraagt en verdient een persoonlijke behandeling. Daar staan we voor en we laten niet los!

Voor professionals

Diagnostiek

Een zeer groot aantal kinderen en jeugdigen die vanwege gedragsproblemen in aanraking komen met de Jeugdzorg, hebben ooit in hun leven te maken gehad met (huiselijk) geweld en/of een traumatische ervaring meegemaakt. Goede diagnostiek de klachten en het behandelen van het onderliggende trauma is essentieel om belemmeringen in de ontwikkeling van het kind en gevolgen op latere leeftijd te voorkomen. Wij verrichten integraal onderzoek en diagnostiek vanuit verschillende specialismen nl; jeugdhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie en LVB-problematiek.

Van licht enkelvoudig tot complex meervoudige problematiek

U kunt bij ons terecht voor alle klachten die het gevolg zijn van een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen. Wij behandelen zowel licht enkelvoudige problematiek als complex meervoudige problemen.

Integrale (gezins)behandeling

Wij zijn er voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Door onze specialistische kennis van trauma en traumabehandeling en onze expertise op het gebied van opvoedondersteuning, ggz-problematiek en LVB bieden wij snel de juiste hulp. We gaan direct aan de slag.

Preventie en acuut trauma

Bij acuut schokkende ervaringen zoals een suïcide, overval of aanslag komen wij in actie om ter plaatse de situatie te beoordelen. Samen met ketenpartners schakelen wij de nodige hulp in en volgen het kind/gezin gedurende enkele weken. We werken preventief om traumaklachten te voorkomen en geven onder andere uitleg aan de betrokkenen over normale reacties van het lichaam en geest op een abnormale gebeurtenis.

Kinderen met oorlogstrauma

Wij behandelen ook kinderen en jeugdigen met een oorlogstrauma.

Consultatie en advies

Heeft u vragen over problematiek bij ingrijpende gebeurtenissen? Wij ondersteunen graag bij vragen op casusniveau, we geven voorlichtingen en adviseren en bieden hulp bij vraagstukken op het gebied van vroegtijdig inzetten van interventies bij (grootschalige) maatschappelijke traumatische incidenten en schokkende gebeurtenissen.