Adequate hulp voor jonge slachtoffers

07-11-2016
Nummer 1 praatte met drie deskundigen op het gebied van jeugdhulpverlening die nauw betrokken zijn bij het nieuwe centrum. Wil Hermans, systeemtherapeut bij Koraal Groep/ Gastenhof is een van de projectleiders bij Traumacentrum Jeugd Limburg. Elke Brants is als GZ-psycholoog bij Mondriaan nauw betrokken bij het centrum, evenals Joyce Kicken, ambulant medewerker bij Xonar.

Helaas worden regelmatig kinderen en jongeren, ook in Limburg, slachtoffer van fysiek, seksueel of psychisch geweld. Het kind, de jongere, kan daardoor een trauma oplopen. Een vorm van geestelijk geweld is bijvoorbeeld pestgedrag op school. Een kind kan ook getraumatiseerd worden door gewelddadige gebeurtenissen in zijn omgeving. Iets dat bijvoorbeeld voorkomt bij jeugdige asielzoekers die uit oorlogsgebieden komen. Ook andere gebeurtenissen in het leven van een kind kunnen een trauma veroorzaken. Er zijn veel voorbeelden te bedenken, zoals het meemaken van een ongeluk, het verlies van een ouder, huiselijk geweld, enzovoorts...

Klik hier om het artikel 'Traumacentrum Jeugd Limburg, adequate hulp voor jonge slachtoffers' te lezen.