Over ons

De drie jeugdzorginstellingen Mondriaan, XONAR en Koraal bundelen sinds oktober 2016 hun expertise op het gebied van traumabehandeling vanuit één loket zijnde het Traumacentrum Jeugd Limburg. Samen stellen wij op het juiste moment, snel de juiste hulp beschikbaar aan Limburgse kinderen en jeugdigen tot 23 jaar. Het Traumacentrum Jeugd Limburg is gevestigd aan de Stationsstraat 10 in Sittard. Wij behandelen daarnaast ook in Heerlen, Maastricht en Venlo.

Samen hebben wij, de drie instellingen, de expertise in huis om alle psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen te behandelen. Het gaat daarbij om enkelvoudige en complexe traumagerelateerde klachten die voortkomen uit onder andere pesten, huiselijk geweld, seksueel misbruik en vluchtelingenproblematiek. Het Traumacentrum bundelt kennis op het gebied van jeugd-ggz, opvoedondersteuning en LVB-problematiek.
Door deze bundeling van kennis zijn wij in staat  de coördinatie van de behandeling beter vorm te geven en krijgen kinderen en jeugdigen sneller de juiste hulp in de juiste organisatie. Hiermee voorkomen wij onnodige doorverwijzingen en wachttijden tussen instellingen.

Afhankelijk van de problematiek en wensen van het kind en gezin bespreken wij samen met hen waar behandeling dient plaats te vinden. Dit kan bij een van de drie zorgaanbieders betrokken bij dit initiatief, maar ook bij een van de andere ketenpartners. Door het uitgebreide provinciaal netwerk van de drie organisaties heeft het Traumacentrum snel toegang tot de expertise van andere ketenpartners.

Naast ambulante behandeling, online behandeling en behandeling in de thuissituatie, bieden wij ook preventieve hulp en consultatie aan verwijzers, leerkrachten, artsen en professionals van andere zorgaanbieders.

XONAR biedt jeugd- en opvoedhulp, vrouwenopvang en hulpverlening, hulp aan (aanstaande) tienermoeders en hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

MONDRIAAN is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek.

KORAAL biedt jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeid (toeleiding) aan mensen met ernstige beperkingen op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Gastenhof is binnen Koraal het gespecialiseerde orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gecombineerd met een gedrags- of psychiatrische problematiek.

De medewerkers van Traumacentrum Jeugd Limburg zijn:

Guy van Rijswijk – ambulant behandelaar

Anke Wijnands – orthopedagoog/generalist

Vanessa Schiffelers – GZ-psycholoog en psychotherapeut

Joyce Kicken – ambulant behandelaar

Elke Brants – gz-psycholoog

Melanie van der Mark - psychomotore therapeut

Anja Budie - orthopedagoog/generalist

Maartje Lucassen - gz-psycholoog

Denise Wijsen - basispsycholoog

Anne Wetsels - projectmanager

Nele Gielen - gepromoveerd psycholoog trauma-behandeling

Maarten van Rossum - kinder- en jeugdpsychiater

Wil Hermans – systeemtherapeut

Chantal Aufdenkamp - secretaresse

Marij van Loo - secretaresse